Kontakti

Më poshtë mund të na kontaktoni për cfarëdo pyetje apo kërkese qe mund të keni:

Pastrimi Kimik Swiss Qualitat
Rr. De Rada p.n,
20 000 Prizren
Republika e Kosovës

+377 45 855-551
+386 49 226-070